Magyar Református Presbiteri Szövetség

Áldást, békességet!

Október 17-én, szombaton Szövetségünk 25 éves fennállásának alkalmából ünnepi emlékülésre került sor a Zsinati Székház dísztermében (Budapest, XIV. ker. Abonyi u. 21.) Az emlékülés programját lásd a Tanácskozó Testületi ülések lapján.

Augusztus 14-16. között került sor 14. Országos Presbiteri Konferenciánkra Berekfürdőn, a Megbékélés Házában. Témája a gyülekezetek és az iskolák kapcsolata volt a következő programmal:

2015. augusztus 14. (péntek):
14:00 - 15:00      Érkezés, regisztráció, elhelyezkedés a szálláson
15:00 - 15:40      Megnyitó áhítat: dr. Tóth János, a Békési Területi Szervezet  elnöke
15:40 - 16:20      A hittanoktatás jelenlegi helyzete, Papp Kornél, a Zsinat oktatási irodavezetője
16:20 - 16:50      Szünet
16:50 - 17:20      Együttgondolkodás az MRE-ben a református köznevelési rendszer fejlesztéséről, Ábrám Tibor gimn. igazgató, tiszáninneni főgondnok
17:20 - 18:00      Történelem tanítása keresztyén szemmel, Pintér Zoltán tanár, Karcagi Nagykun Református Gimnázium
18:00 - 18:30      A témák megbeszélése kis csoportokban
18:30 - 19:20      Vacsoraszünet
19:20 - 20:00      Esti evangélizáció: Mihalina László mezőtúri lelkipásztor
20:00 - 21:00      Közös éneklés, beszélgetés
21:00 - 23:00      Esti fürdés a termálfürdőben, közös éneklés

2015. augusztus 15. (szombat):
  8:00 - 8:30        Imaközösség: dr. Judák Endre presbiterképzési elnök
  8:30 - 9:15        Reggeli
  9:15 - 10:00      Reggeli áhítat: dr. Bodnár Ákos diakóniai tanácsadó
10:00 - 10:30      Ifjúsági presbitérium alakításának lehetősége, Tóth Tamás debrecen-kossuth téri lelkipásztor
10:30 - 10:50      Korreferátum: Baló Anna, a debreceni ifjúsági presbitérium tagja
10:50 - 11:10      Cigány művészeti együttes műsora
11:10 - 11:40      Szünet
11:40 - 12:10      Református iskola, gyülekezet, család, Hámori Ádám, a KRE tanársegéde
12:10 - 13:00      Kérdések, hozzászólások
13:00 - 15:30      Ebédszünet, pihenő
15:30 - 16:00      Cigány Szakkollégium a nevelés szolgálatában, Nagy Krisztina, a Szakkollégium vezetője
16:00 - 16:30      Szünet
16:30 - 17:10      Módszertani javaslatok a kiscsoportos konferenciákhoz és a pedagógus-misszióhoz, dr. Judák Endre presbiterképzési elnök
17:10 - 17:30      Kérdések, hozzászólások
18:30 - 19:20      Vacsoraszünet
19:20 - 20:00      Esti evangélizáció: Mihalina László mezőtúri lelkipásztor
20:00 - 21:00      Beszélgetés a Szövetség missziós céljairól a pedagógusok felé

2015. augusztus 16. (vasárnap):
  8:00 - 8:30        Imaközösség: dr. Szilágyi Sándor ügyvezető elnök
  8:30 - 9:15        Reggeli
  9:15 - 9:45        A konferencia összefoglalása, dr. h.c. Szabó Dániel nemzetközi tanácsadó
10:00 - 12:00      Záró istentisztelet úrvacsorával
                               Igét hirdet: Beszterczey András, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese
                               Ágendázik: Mihalina László mezőtúri lelkipásztor
12:30 -                  Ebéd, hazautazás

Szövetségünk 2015. augusztus 1-jén rendkívüli küldöttgyűlést tartott, amelyen azokat a módosításokat tárgyaltuk meg, amelyeket a Fővárosi Törvényszék végzése hiánypótlásként előírt. Részleteket a Közgyűlések/2015. évi rendkívüli közgyűlés lapon lehet olvasni.

A hit- és erkölcstan oktatásra való jelentkezés ösztönzésére Szövetségünk ismételten szórólapot adott ki. Reméljük, hogy ez eljut minden gyülekezetbe.

Szövetségünk elnökségi ülést tartott 2015. febr. 7-én a Ráday 28. sz. alatti egyházkerületi székház tanácstermében. Az ülés fő témája volt a felkészülés a közgyűlésre és a területi beszámolók számbavétele. A jegyzőkönyvet lásd az Elnökségi ülések/2015. február 7. oldalon.

Tisztújítás volt az Abaúji Területi Szervezetben 2015.01.31-én, Vizsolyban. A területi közgyűlés köszönetet mondott a leköszönő elnökségnek, élén Victor István nagytiszteletű úrral és megválasztotta az új elnökséget. Elnökké választotta Kovács Zsolt Levente vizsolyi lelkipásztort, az új titkár Asztalos József vizsolyi presbiter, alelnök pedig Subert Vilmos lett.

Közgyűlést tartott a Tatai Területi Szervezet, ahol az elnököt időközben polgármesterré választották. A közgyűlés határozatot hozott az egyházmegyei szervezet beolvadásáról a Dunántúli Egyházkerületi Szervezetbe.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST írt alá az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Kárpátaljai Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségeinek, a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetségnek és a Magyar Református Presbiteri Szövetségnek az elnöke Sárospatakon, 2014. november 7-8-án. A VII. Református Világtalálkozó eseményeként, a Bodrogkeresztúri Konvent 280. évfordulója alkalmából tartott tudományos ülésszak és a Tiszántúli Egyházkerület presbiteri konferenciája keretében került sor az aláírásra. A dokumentum olyan együttműködési célokat nevez meg, amelyek a Kárpát-medence magyar református egyháztesteit egyesítő Generális Konventtel összhangban az öt szövetségnek a presbiterek között és a gyülekezetben végzett szolgálatok minél jobb összehangolását szolgálják. 

Régi szándéka volt Szövetségünknek kapcsolat építése a Szerbiai Református Keresztyén Egyházkerület presbitereivel és szorgalmaztuk, hogy ott is alakuljon presbiteri szövetség. A Bácsfeketehegyen tett látogatásunk és beszélgetésünk az Egyházkerület elnökségével meggyőzött bennünket arról, hogy szövetség létrehozása nem aktuális, de a határmenti együttműködés segítheti szerbiai presbiter testvéreink életét és szolgálatát. Ezért 2014. október 22-én Szegeden találkoztunk a Bács-Kiskunsági és a Csongrádi Területi Szervezet elnökeivel, valamint a királyhágómelléki Temesi Területi Szervezet képviselőivel, hogy közös nyilatkozatot írjunk alá a jövőbeli együttműködésről a szerbiai presbiterekkel. Ennek részleteit a 2015. év feladata lesz kidolgozni.

Kolozsvári presbiteri konferencia

2014. július 29-30-án Kolozsváron közös konferenciát tartott az Erdélyi és a Királyhágómelléki Egyházkerület presbiteri szövetsége. Ezen részt vett a Magyar Református Presbiteri Szövetség részéről dr. Szabó Dániel elnök, dr. Szilágyi Sándor főtitkár és dr. Tóth János területi elnök vezetésével a Békési Területi Szervezet küldöttsége is. A konferencia közös állásfoglalást fogadott el, melynek főbb tételei:
- készek közös együttműködési megállapodás kötésére valamennyi kárpátmedencei presbiteri szövetség részvételével,
-  kérik a Generális Konvent Elnökségét, tegye lehetővé a helyszín szerinti egyházkerület vagy ország szövetségének képviselője számára a részvételt az ülésein,
-  összehangolják szolgálataikat az egységes Magyar Református Egyház érdekében.

Tisztújítás volt Délpesti Területi Szervezetünkben

Május 31-én 14 őrai kezdettel Üllőn, az egyházközség gyülekezeti termében, presbiteri csendesnap keretében tartotta éves közgyűlését a Délpesti Területi Szervezet és ezen megválasztották a megjelentek az új elnökséget. Tagjai:
Elnök: dr. Szabó Károly (Szolnok)
Alelnök: Knul János (Üllő)
Titkár: Miczkó József (Üllő)
Az új tisztségviselők életére és szolgálataira Isten áldását kívánjuk!

 fénykép
Dr. Szabó K., Miczkó J. Knul J.

Szövetségünk részt vett május 24-én, a Református Egység napján Debrecenben rendezett találkozón. Az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségével közös sátorban fogadtuk látogatóinkat és beszélgetések, kiadványaink ismertetése, sőt osztása során nyílt alkalmunk határon túli kapcsolataink építésére.

fénykép

MEGALAKULT A SZÖVETSÉG DUNÁNTÚLI EGYHÁZKERÜLETI SZERVEZETE
2014. április 11-én, Pápán, a Dunántúli Református Egyházkerület presbiteri konferenciája keretében került sor a Szövetség dunántúli tagjainak alakuló közgyűlésére. Ezen a megjelent tagjaink megválasztották az Egyházkerületi Szervezet vezetőségét, amely a következő testvérekből áll:
Elnök: Kovács Attila lelkipásztor (Veszprémi Egyházmegye)kép
Alelnök: Kohán Zoltán (Pápai Egyházmegye)
Titkár: Kerekes Ferenc (Őrségi Egyházmegye)
Közgyűlési küldöttek: Bogáth István (Tatai Em.), Halász Attila (Somogyi Em.), Miklós András (Mezőföldi Em.)
Az új szervezet szolgálatához Isten erőtadó áldását kívánjuk!

Annak érdekében, hogy vak és látássérült testvéreink hozzájuthassanak "Presbiter" lapunk tartalmához, Szövetségünk olyan programot kezdeményez, hogy önként jelentkező testvéreink a lap egy-egy cikkét MP3 hangfelvevőre olvassák és a fájlt a lapszám és a cím megjelölésével beküldik e-mailben Szövetségünk irodájának (szovetseg@presbiter.hu). A felvételeket honlapunkon közzétesszük, valamint kívánságra e-mailben továbbítjuk a hangfelvételt igénylőknek. Esetenként CD-n is küldhetjük, ha több felvétel kitesz egy lapszámot. Kérjük jóhangú testvérek jelentkezését (nemcsak tagjaink közül!).

Január 26-án elhunyt Dr. Hegedűs Loránt, a Zsinat volt lelkészi elnöke, a Dunamelléki Református Egyházkerület két cikluson át püspöke, a Magyar Református Világszövetség alelnöke, az előző politikai rendszer és egyházi kiszolgálói kárvallottja, a rendszerváltozás után a református iskolarendszer újraszervezője, a Károli Gáspár Református Egyetem létrejöttének fő mozgatója, számtalan teológiai és irodalomtörténeti tanulmány szerzője és szinte lehetetlen még felsorolni is érdemeit egyházunk életében. Szövetségünket nemcsak mint néhai elnökünk, Balla Tibor nászura, Dr Balla Péter teológiai professzor apósa, hanem mint aki nagy jelentőségűnek tartotta a presbiteri szolgálatot, támogatta és tanácsolt bennünket. Emlékét megőrizzük és itt hagyott szeretteire Isten megbékéltető kegyelmét kérjük. 

 

Megalakult a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség

 

 2012. szeptember 29-én nagy esemény színtere volt a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium díszterme, ahol a szlovákiai magyarajkú egyházmegyék – a Pozsonyi, Komáromi, Barsi, Gömöri, Abaúj-Tornai, Zempléni és Ungi Egyházmegye – küldöttségei gyűltek össze Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok meghívására. Ez az együttlét a Szlovákiai Magyar Református  Presbiteri Szövetség alakuló közgyűlése volt. 

Homlokzat    Csoportkép

Főtiszteletű Fazekas püspök úr nyitó áhítatát az 1Pét. 5,1-4 alapján tartotta, hangsúlyozva, hogy most rendelt ideje van a megalakulás kimondásának. Ezután Fekete Vince főgondnok úr elmondta, hogy az előkészítő munka során az MRPSz és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége alapszabályát vették alapul.

 A résztvevők kifejezték közös akaratukat a Szövetség létrehozására és egyeztették az alapszabály végleges szövegét. Ezt követi majd az alapszabály jóváhagyása a Szlovákiai Református Egyház Zsinata részéről, a tagtoborzás az egyes egyházmegyékben és az egyházmegyei elnökségek, valamint a közgyűlési küldöttek megválasztása. A közgyűlés összehívására várhatóan 2013 nyarán kerül sor, miután a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma regisztrálta a Szövetséget. Az alakuló közgyűlésen részt vett a Magyar Református Presbiteri Szövetség részéről annak elnöke, főtitkára és presbiterképzési titkára, akik tapasztalataikkal igyekeztek segítséget nyújtani a megalakítandó SzMRPSz-nek. A MRPSz-t képviselő résztvevőkre mély és örömteli benyomást tett a szlovákiai egyházmegyék közös, bölcs és előrelátó munkálkodása. Hálát adnak Urunknak, hogy ennek az ünnepi alkalomnak tanui lehettek.

Dr. Molnár Róbert kübekházi hívő polgármester testvérünk könyvbemutatója f. év július 20-án volt az Ökumenikus Tanulmányi Központban. Beszámoló 

  Szövetségünk levelet intézett a miniszterelnökhöz és az Országgyűléshez

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úrnak

 

Mélyen Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Mélyen Tisztelt Országgyűlés!

 

Tisztelettel és szeretettel küldjük el levelünket a Magyar Református Presbiteri Szövetség nevében. A történelmi Magyarországon mintegy ötvenezer választott, lelki-, erkölcsi-, anyagi- felelősséget hordozó presbiter szolgál a Magyar Református Egyház gyülekezeteiben. Ennek közösségében ébresztő, tanító, gondozó szolgálatot kíván végezni az anyaországi és a leszakított országrészekben is megalakult és alakuló Presbiteri Szövetség.

Nemzeti életünknek ebben a roppanásig terhelt és folyamatosan támadott állapotában, köszönettel és hálával tartozunk mindazoknak, akik vágytak és törekedtek Alkotmányunkban tekintetünket és figyelmünket, megmaradásunk és gyógyulásunk hitbeli és erkölcsi fundamentumai felé fordítani.

Nagy ajándék nemzeti imádságunk Isten felé szálló sóhajtásával indulnunk: „Isten áldd meg a magyart!” Fél évszázadnyi támadás sem tudta szívünkben és szánkban megsemmisíteni ezt a könyörgést.

Bizonyára sokan vagyunk az országban, akik a Himnusz teljes szövegét és biblikus történelem-szemléletét is végiggondoljuk, s így bűnbánó és reménykedő szívvel lépünk tovább, Alkotmányunk felemelő sorain.

Az Istentől kapott értékeinkre, és egész Európát is védő küzdelmeinkre emlékezve, hálásak vagyunk, hogy a keresztyénség nemzetmegtartó szolgálata is megjelenik a Hitvallásban.

Ebben az alapvetésben kívánjuk nemzeti létünk szétszaggatott egységének gyógyítását, és felismert értékeink védelmét is, Istentől kapott feladatunk és nemzeti hivatásunk betöltéseként végezni.

Egyéni létünk, szabadságunk és kibontakozásunk együtt mozdul a másokért érzett felelősségünkkel, a hűség, a hit és szeretet alapvető meghatározásában.

Ha ebben a rövid köszönetnyilvánításban nem is utalhatunk a Hitvallás további értékes részeire, örömünket fejezzük ki az állásfoglalásért: „a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg”.

Hasonlóan nagy jelentősége van a házasság intézményéről vallottaknak, a házasfelek férfit és nőt feltételező kapcsolatában.

Mindannyiunk felelőssége, hogy a XX. század erkölcsi megrendüléséhez vezető évtizedeinek elemzéséből ne maradhasson ki, amit Isten, és az Ő Igéje ellen cselekedtünk.

Ha kötelességeink a „felelősségünk” emelt hangú megközelítésében jelennek is meg, elkerülhetetlen, hogy az iskolai hittan- és etikaoktatásban annál hangsúlyosabban halljon kötelességeiről a felnövekvő nemzedék, mint lelki, szellemi megújulásunk alapvető feltételéről.

Úgy tűnik, hogy az Alkotmányunkat ért felelőtlen megnyilatkozások és támadások a Parlamenten túl, a nemzet elkötelezett, áldozatokat és szenvedést is hordozott közösségét is támadják, sőt a bibliai kijelentés világát is.

Nemzeti Hitvallásunkban, Alkotmányunkban a felismert értékekért való ismételt hálaadásban és a Kormány, a Parlament munkájáért alázatos, reménykedő szívvel elmondott imádságainkkal, kezünk és értelmünk munkájával kívánunk együtt fáradozni egész Nemzetünk jelenéért és holnapjáért.

            Valljuk, hogy a hitbeli, erkölcsi és nemzeti szuverenitásunkat ért támadások egész közösségünket sértik és sebzik ezért azokat visszautasítjuk.

Isten áldását kérve egész Nemzetünk életére, megkülönböztetett tisztelettel: 

„Az Úr áldása, az gazdagít meg!” (Példabeszédek 10,22)

 Orbán Viktor miniszterelnök úr válasza:

  Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Főtitkár Úr!

 Kérem, engedjék meg, hogy ezúton köszönjem meg Önöknek támogató levelüket, jókívánságaikat, áldásukat. Meggyőződésem, hogy életünk erőit nemcsak az érvényesülés, a megélhetés, a gazdagodás külső szempontjai köré lehet csoportosítani, hanem – ha törekszünk rá – egy belső központ köré is. Egy olyan közös belső központ köré, amely körül a szellemi gravitáció törvényénél fogva az egész nemzet foroghat. Úgy véljük, a nemzeti konzultációval megalkotott Alaptörvényünkben megfogalmazott értékek egy ilyen magot alkothatnak, amely képes összetartani az egész magyarságot, és amely a jövő csodálatos kiindulópontja is lehet.

 „Közeledjetek Istenhez és közeledni fog hozzátok” – írja Jakab apostol levelében. Ennek szellemében kívánom, adjon valamennyiünknek a Mindenható ehhez a nagy, közös, több nemzedéket átfogó munkához elegendő erőt, bölcsességet és bátorságot, kísérje tevékenységünket Isten áldása!

 Budapest, 2012. február 22.

                                                           Tisztelettel
                                                                                               Orbán Viktor

 

Jogsegélyszolgálat a Szövetségben

Szövetségünk segítséget kíván nyújtani tagjaink jogi problémáinak megoldásában. Ilyen problémák lehetnek pl. öröklési ügyek, ingatlanokkal kapcsolatos jogi kérdések, tartási-életjáradéki szerződések megkötése, felbontása, módosítása, ajándékozási, munkajogi, közszolgálati jogi kérdések; egyházközségekkel kapcsolatban alapítványi ügyek, egyház javára történő ajándékozás, végrendelkezés stb.

Tagtársunk, a Békési Református Egyházmegye jogtanácsosa

dr. Petneházi Zsigmond

telefonon minden pénteken 13 és 17 óra között fogadja hívásaikat a következő telefonszámokon:

06-66-643-381 vagy 06-70-205-4474

Jogtanácsos úr vállalja, hogy részletesen írásban ad felvilágosítást a hozzá fordulóknak.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

July 2016
MonTueWedThuFriSatSun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

No calendar entries for July 2016.