Magyar Református Presbiteri Szövetség

Áldást, békességet!

"Legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak" (1Pét 5,2-3)

Tisztelettel és szeretettel köszöntünk
a Magyar Református Presbiteri Szövetség honlapján!

Készülünk 2017-re, a reformáció 500 éves jubileumára és az első presbitérium megalakulásának 400 éves évfordulójára

Hozzon mindnyájunkat közelebb az Úrhoz a 2015. év!
"Istennek minden szava színigaz, pajzsa Ő a hozzá menekülőnek!"
(Péld 30,5)

Szövetségünk fennállásának 25. éves évfordulója alkalmából jubileumi emlékülést tartottunk október 17-én a MRE Zsinatának dísztermében (Budapest, XIV. ker. Abonyi u. 21). Programját lásd a Tanácskozó Testület rovatban.

Augusztus 14-16. között került sor Szövetségünk 14. Országos Presbiteri Konferenciájára Berekfürdőn "Keresztyén nevelés és oktatás - templom és iskola kapcsolata". A programot lásd a Híreink rovatban.

Szövetségünk augusztus 1-jén a Ráday utcai kis díszteremben rendkívüli küldött-közgyűlést tartott, amelyre tanácsadó testületünk és felügyelő bizottságunk tagjai, valamint a területi szervezetek elnöksége és közgyűlési képviselői voltak hivatalosak. Bővebben lásd a "Közgyűlések/2015. évi rendkívüli közgyűlés" lapon.

Március 28-án, virágszombaton tartotta 35. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri Konferenciáját Szövetségünk. Bővebben lásd a Konferenciák/Egyházkerületi konferenciák lapon.

Március 14-én, a Dunamelléki Egyházkerületi Székházban került sor a Szövetség évi rendes küldött-közgyűlésére. Beszámolónk és a határozatok a Közgyűlések/2015. évi közgyűlés lapon találhatók.

Február 21-én ünnepeltük a debreceni Méliusz Juhász Péter idősotthonban Szövetségünk korelnökének, volt számvizsgálójának, Batiz Lajosnak 100. születésnapját. A dunamelléki és a tiszántúli püspök, valamint a budahegyvidéki gyülekezet képviselője után elnökünk adott át díszoklevelet az ünnepeltnek.

Tisztújítás volt 2015.01.31-én az Abaúji Területi Szervezetben. A Tatai Területi Szervezet közgyűlése ugyanezen a napon határozatot hozott beolvadásáról a Dunántúli Egyházkerületi Szervezetünkbe.

Szövetségünk nagy öröme annak az ötoldalú megállapodásnak az aláírása, amelyre 2014. november 11-én került sor Sárospatakon a szlovákiai, kárpátaljai, királyhágómelléki, erdélyi és magyarországi presbiteri szövetségek között.

2014 október 22-én nyilatkozatot írt alá elnökségünk, a szerbiai határ mellett található két területi szervezetünk elnöke, a Királyhágómelléki Egyházkerület Presbiteri Szövetsége Temesi Területi Szervezetének elnöke és a Szerbiai Református Egyházkerület világi képviselője együttműködési szándékáról.

Szolgálatunkat, munkánkat a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja

Eseményeinket bővebben lásd Híreink oldalunkon.

Utolsó módosítás: 2015.06.26.